Căci este scris:

„Izgoneşte pe roaba aceasta şi pe fiul ei, căci fiul roabei acesteia [Ismael] nu va moşteni împreuna cu fiul meu, Isaac” (Gen. 21:10)

Să stea acasă la ei, în deşert. N-au ce căuta la loc cu verdeaţă.