După părerea mea de amărăştean, sunt cam multe progrese pe ţărâna noastră. Aş prefera un stil mai neaoş, mai pietros, mai cataroi, mai tare ca sticla de la geamurile de fiţe.
Ce? Am instigat la ceva?