Greşesc cei care cred că Sfârşitul lumii nu va veni. Greşesc şi cei care cred că va fi unul laic (a venit meteoritul, cometa, planeta Nibiru, ştiinţific şi predictibil-inevitabil: mai-bogaţii lumii işi fac bunker subteran, sperând să scape…) E o aiureala şi Al Treilea război mondial: în ticăloşia ei, lumea e prea unită în a-şi păstra profitul, averea, plăcerile de tot soiul. Lumea nu înţelege că plata păcatului e moartea. Iar Apocalipsa înseamnă că a venit Ziua Judecăţii şi a plăţii, pentru vina de a fi ascultat de Lucifer şi nu de DOMNUL. Şi nu înţelege că Apocalipsa înseamnă punerea la punct a lui Lucifer în faţa întregului univers, creat de YHWH. Lumea e doar scena acestei Judecăţi, iar oamenii sunt doar figuranţi. Dar figuranţi implicaţi, deoarece au fost creaţi după chipul şi asemănarea Lui. Vor fi judecaţi şi ei, după stăpânul pe care l-au ales, întrucât li s-a dat liber arbitru.

Cum se va petrece e un detaliu tehnic. Iar semnele care se arată sunt pentru noi o penultimă şansă de pocăinţă. Nu vedeţi, orbilor? Vă faceţi planuri de viitor încă? Acum, când totul se precipită şi se separă grâul de neghină? Ultima şansă de pocăinţă va fi şi cea mai dificilă, în Necazul cel mare, când vi se va cere obligatoriu să acceptaţi semnul Fiarei. Nu e departe.

Îngerii nu sunt „angelici”. Sunt slujitori ai DOMNULUI, buni şi ajutători, vestitori şi îndrumători. Dar ei sunt o armată disciplinată a Dumnezeului Cel Viu. Îngerul Morţii este şi el parte din această armată.