Întrebare:

Eşti într-un pat, între o femeie frumoasă şi un poponar. Cui îi întorci spatele?…