Revolutia Islandeza. Presa europeana si cea romaneasca nu ne-au spus nimic!!!Am primit pe mail un rezumat al unui articol apărut în Spania, despre veritabila revoluție din Islanda. La știri bineințeles că nu a ”transpirat” nimic, căci nu se dorește ca modelul islandez să se propage. 

În Islanda, tara in care guvernul a fost demis in totalitate , marile bănci au fost naţionalizate, s-a decis să nu se plătească datoria creata în Marea Britanie şi Olanda, din cauza politicii lor financiare rău intentionate şi s-a creat un grup popular pentru a rescrie constituţia. Şi toate acestea paşnic!

O revoluţie împotriva puterii care ne-a adus la criza actuală. De ce aceste fapte nu au devenit cunoscute de doi ani? Ce se întâmplă dacă alţi cetăţeni UE vor lua exemplul lor? Iata pe scurt istoria evenimentelor:

– 2008. Se nationalizeaza cea mai mare banca din tara. Se prăbuşeşte moneda, bursa isi suspenda activitatea. Ţara este în stare de faliment.

– 2009. Protestele populare din fata parlamentului fac sa fie convocate alegeri anticipate si provoaca demisia primului-ministru şi a membrilor guvernului in bloc.

– Continuă situaţia economica nefavorabila. Printr-o lege se propune rambursarea datoriei catre GB şi Olanda avand de plată suma de 3.500 de milioane de euro, o sumă pe care toate familiile islandeze ar fi urmar sa o plateasca lunar, pentru următorii 15 ani la, 5,5% interese.

– 2010. Oamenii ajung să iasa în stradă şi cer ca aceasta lege sa fie supusa referendumului. În ianuarie 2010, preşedintele refuză să o ratifice şi anunţa că se va consulta poporul. La referendumul organizat în luna martie 93% din voturi au fost impotriva acestei legi.

– Pentru toate acestea, guvernul incepe o anchetă pentru a rezolva responsabilităţile legale ale crizei. Începe arestarea mai multor bancheri seniori şi directori. Interpolul emite un ordin şi toti bancherii implicati pleaca din ţară.

– În acest context de criză, se alege o adunare pentru a elabora o nouă constituţie care să includă lecţiile învăţate în urma crizei şi pentru a o înlocui pe cea curenta, o copie a constituţiei daneze.

– Pentru a face acest lucru, se merge direct la poporul suveran. Se aleg 25 cetăţeni fără afiliere politică, din 522 care si-au depus candidaturile, care era necesar sa fie majori şi sa aiba sprijinul a 30 de persoane. Adunarea constituţională isi începe activitatea în februarie 2011 si prezinta un proiect de constituţie bazată pe recomandările poporului facute in urma a numeroase reuniuni din întreaga ţară.

Noua constitutie trebuie să fie aprobata de către actualul Parlament şi de cel care se va forma după alegerile legislative.

Aceasta este o scurtă istorie a Revoluţiei Islanda:

– demisia guvernului în bloc;

– naţionalizarea băncilor;

– un referendum pentru a permite oamenilor să decidă cu privire la deciziile economice;

– închisoare pentru cei responsabili pentru criza şi rescrierea constituţiei de către cetăţeni.

S-a menţionat acest lucru în mass-media europeană? S-a comentat cu privire la acest lucru in talk-show-urile politice? S-au văzut imaginile de la evenimente la televizor? Bineînţeles că nu…

Islandezii au fost în măsură să dea o lecţie intregii Europe, să se impotriveasca intregului sistem şi sa ofere o lecţie de democraţie intregii lumi.

Deci  SE POAAAAAAAATE, FRATILOR !!!

P.S.

Pavel la Atena.- Cuvântarea
Faptele apostolilor 17:15
Cei ce însoţeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors, cu însărcinarea să ducă lui Sila şi lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el.
<a title="Fapt 18.5: Dar când au venit Sila şi Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii şi dovedea iudeilor că Isus este Hristosul.” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/faptele-apostolilor/18#verset-5″>Fapt 18.5;
Faptele apostolilor 17:16
Pe când îi aştepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăţi pline de idoli.
<a title="2Pet 2.8: (căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, îşi chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit, din pricina celor ce vedea şi auzea din faptele lor nelegiuite)” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/2-petru/2#verset-8″>2Pet 2.8;
Faptele apostolilor 17:17
În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii şi cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piaţă stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care-i întâlnea.
Faptele apostolilor 17:18
Unii din filosofii epicurieni şi stoici au intrat în vorbă cu el. Şi unii ziceau: „Ce vrea să spună palavragiul acesta?” Alţii, când l-au auzit că vesteşte pe Isus şi învierea, ziceau: „Pare că vesteşte nişte dumnezei străini.”
Faptele apostolilor 17:19
Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag şi au zis: „Putem să ştim care este această învăţătură nouă pe care o vesteşti tu?
Faptele apostolilor 17:20
Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea, dar, să ştim ce vrea să zică aceasta.”
Faptele apostolilor 17:21
Căci toţi atenienii şi străinii care stăteau în Atena nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou.
Faptele apostolilor 17:22
Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului şi a zis: „Bărbaţi atenieni! În toate privinţele vă găsesc foarte religioşi.
Faptele apostolilor 17:23
Căci, pe când străbăteam cetatea voastră şi mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinaţi voi, am descoperit chiar şi un altar pe care este scris: „Unui Dumnezeu necunoscut!” Ei bine, ceea ce voi cinstiţi fără să cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu.
Faptele apostolilor 17:24
Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple făcute de mâini.
<a title="Fapt 14.15: „Oamenilor, de ce faceţi lucrul acesta? Şi noi suntem oameni de aceeaşi fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri deşarte la Dumnezeul cel Viu, care a făcut cerul, pământul şi marea şi tot ce este în ele.” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/faptele-apostolilor/14#verset-15″>Fapt 14.15; <a title="Mat 11.25: În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor.” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/matei/11#verset-25″>Mat 11.25; <a title="Fapt 7.48: Dar Cel Preaînalt nu locuieşte în locaşuri făcute de mâini omeneşti, cum zice prorocul:” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/faptele-apostolilor/7#verset-48″>Fapt 7.48;
Faptele apostolilor 17:25
El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile.
<a title="Ps 50.8: Nu pentru jertfele tale te mustru: căci arderile tale de tot sunt necurmat înaintea Mea.” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/psalmii/50#verset-8″>Ps 50.8; <a title="Gen 2.7: Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/geneza/2#verset-7″>Gen 2.7; <a title="Num 16.22: Ei au căzut cu feţele la pământ şi au zis: „Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor oricărui trup! Un singur om a păcătuit, şi să Te mânii împotriva întregii adunări?”” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/numeri/16#verset-22″>Num 16.22; <a title="Iov 12.10: El ţine în mână sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup omenesc.” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/iov/12#verset-10″>Iov 12.10; <a title="Iov 27.3: că atâta vreme cât voi avea suflet şi suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele,” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/iov/27#verset-3″>Iov 27.3; <a title="Iov 33.4: Duhul lui Dumnezeu m-a făcut, şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/iov/33#verset-4″>Iov 33.4; <a title="Isa 42.5: Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile şi le-a întins, care a întins pământul şi cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc, şi suflet, celor ce merg pe el.” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/isaia/42#verset-5″>Isa 42.5; <a title="Isa 57.16: Nu vreau să cert în veci, nici să ţin o mânie necurmată, când înaintea Mea cad în leşin duhurile şi sufletele pe care le-am făcut.” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/isaia/57#verset-16″>Isa 57.16; <a title="Zah 12.1: Prorocia, cuvântul Domnului despre Israel. Aşa vorbeşte Domnul care a întins cerurile şi a întemeiat pământul, şi a întocmit duhul omului din el:” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/zaharia/12#verset-1″>Zah 12.1;
Faptele apostolilor 17:26
El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor,
<a title="Deut 32.8: Când Cel Preaînalt a dat o moştenire neamurilor, când a despărţit pe copiii oamenilor, a pus hotare popoarelor, după numărul copiilor lui Israel,” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/deuteronomul/32#verset-8″>Deut 32.8;
Faptele apostolilor 17:27
ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi.
<a title="Rom 1.20: În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi;” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/romani#verset-20″>Rom 1.20;
Faptele apostolilor 17:28
Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: „Suntem din neamul Lui…”
<a title="Col 1.17: El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/coloseni#verset-17″>Col 1.17; <a title="Evr 1.3: El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte,” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/evrei#verset-3″>Evr 1.3; <a title="Tit 1.12: Unul dintre ei, chiar proroc al lor, a zis: „Cretanii sunt totdeauna nişte mincinoşi, nişte fiare rele, nişte pântece leneşe.”” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/tit#verset-12″>Tit 1.12;
Faptele apostolilor 17:29
Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea şi iscusinţa omului.
<a title="Isa 40.18: Cu cine voiţi să asemănaţi pe Dumnezeu? Şi cu ce asemănare Îl veţi asemăna?” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/isaia/40#verset-18″>Isa 40.18;
Faptele apostolilor 17:30
Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască;
<a title="Fapt 14.16: El, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor,” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/faptele-apostolilor/14#verset-16″>Fapt 14.16; <a title="Rom 3.25: Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu;” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/romani/3#verset-25″>Rom 3.25; <a title="Luc 24.47: Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/luca/24#verset-47″>Luc 24.47; <a title="Tit 2.11-12.1Pet: Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/tit/2#verset-11″>Tit 2.11-12.1Pet;
Faptele apostolilor 17:31
pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morţi…”
<a title="Fapt 10.42: Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului şi să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor morţi.” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/faptele-apostolilor/10#verset-42″>Fapt 10.42; <a title="Rom 2.16: Şi faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/romani/2#verset-16″>Rom 2.16; <a title="Rom 14.10: Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce dispreţuieşti tu pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos.” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/romani/14#verset-10″>Rom 14.10; <a title="Fapt 2.24: Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea.” href=”http://biblia.resursecrestine.ro/citeste/faptele-apostolilor/2#verset-24″>Fapt 2.24;
Faptele apostolilor 17:32
Când au auzit ei de învierea morţilor, unii îşi băteau joc, iar alţii au zis: „Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată.”
Faptele apostolilor 17:33
Astfel, Pavel a ieşit din mijlocul lor.