compania

Str. Tuberozelor Nr. 9, Sector 1, 011411 Bucureşti
Tel. editură : 021 223 23 28 Fax : 021 223 23 25
Tel. departament difuzare : 021 223 23 24, 021 223 23 37
E-mail : compania@rdslink.ro

Ultimele apariţii

 
ISBN:
978-973-1960-88-3
16×23 cm
572 pagini
60 lei
16 €
21 $
 

FEREASTRA SERVICIILOR SECRETE

Romania in jocul strategiilor globale

AUREL I. ROGOJAN

Serviciile văd, ca şi noi, efectele dezastruoase ale guvernărilor din ultimii 
30 de ani. Dar ele pot scruta şi neputinţa naţională, « hrănită » de planurile 
cinice ale marilor puteri, de presiunile şantajiste ale vecinilor şi de toleranţa 
noastră păguboasă la trădare, incompetenţă, corupţie. De la fereastra lor secretă, peisajul arată mult mai accidentat decât îl ştim, dar atât de clar, încât se zăresc, documentate de arhive, până şi contribuţiile otrăvite 
ale propriilor lor agenţi. Poate vreun onest proiect de ţară să ignore o asemenea geografie ?

« Anul 1990 i-a prins pe mulţi cu importante lichidităţi. Nu erau neapărat persoane din înalta nomenclatură, ci îndeosebi oameni care – spun ei – s-au descurcat. […] Posesorii de lichidităţi erau permanent în căutare de oameni siguri, pe care să se poată bizui la punerea pe picioare şi la promovarea afacerilor. Oferta cea mai preţioasă o constituiau foştii ofiţeri de Securitate, apreciaţi ca discreţi, conştiincioşi, modeşti în pretenţii şi disciplinaţi, devotaţi, capabili să înfrunte riscuri şi deprinşi să rezolve situaţii critice. Alianţa puterii economice în curs de afirmare cu „excomunicaţii“ din lumea informaţiilor secrete a stat la baza multor reţete de succes în afaceri, dar a cunoscut şi evoluţii la limita legii ori care s-au constituit în riscuri şi pericole pentru legalitate.

Mai cu seamă acolo unde au interferat reţelele internaţionale ale crimei organizate conduse de falşi masoni dar veritabili mafioţi.
După două decenii de continuă deconspirare, supuşi permanent blamului public, suspectaţi de toate relele societăţii şi imperfecţiunile democraţiei, „securiştii“ au devenit imuni. Campania dusă împotriva lor nu face decât să le crească mai departe cota. Aşa s-a ajuns ca valoarea securistului să nu mai poată fi cuantificată. Azi, cine se respectă în România are propriul său securist. Bibelou, mascotă ori talisman !
 »

Din cuprins : Extremismul naţionalist poate învia în criză • Tismăneanu şi Patapievici : sub zodia noilor cominformişti • Destructurarea Securităţii şi profitul economic al acestei afaceri politice • Serviciile secrete româneşti după 1989 sau Dintr-o reformă în alta • Ofiţerii U.M. 0110 « anti-K.G.B. » – primii disponibilizaţi din Serviciul Român de Informaţii • « Apropierea intelectualilor » • Gogu Rădulescu şi « loja de la Comana » • Evenimentele din iunie 1990 – corolar al loviturii de stat militare din decembrie 1989 • Pacepa : secret, real, imaginar… • Întâlniri cu Perfidul Albion : Intelligence Service în România • Şcoala de la Păltiniş • Delirul maghiar : propagandă, spionaj şi extremism pentru « Ungaria Sfântului Ştefan » • « Ungaria » din inima României – file din cronologia proiectului neorevizionist « Autonomia Ţinutului Secuiesc » • Iugoslavia versusRomânia în războiul din umbră • Indice de nume

                                              ClarObscur

 

 

ISBN:
978-973-1960-87-6
16×23 cm
480 pagini
50 lei
13 €
18 $
 
 

POLEMOS

Duelul cu/in idei

MARIN MINCU

Ediţie îngrijită, prefaţă, note şi comentarii 
de Bogdan Creţu

Polemos ? O istorie a ideilor literare, dar şi larg culturale de la noi din ultimii 40 de ani. O panoramă extinsă, scrisă prin… enervări ! Culmea, fără ţipete şi fără mahalagisme. Căci nu e vorba niciodată în scrisul lui Marin Mincu de revolta lui la vreo persoană, ci numai la textele/luările de poziţie/orientările ideologice ale câtorva zeci de preopinenţi. Dacă eu mi-am luat gândul de multă vreme de la a-mi mai da bună ziua cu unii dintre ei, Marin Mincu a menţinut dialogul cordial cu toţi până în ultima clipă a vieţii. I se părea firesc să nu « globalizeze » omul – creaţie complexă, supusă greşelii, şi deci, şi ameliorării, din punctul său de vedere. Ultima enervare pe teme intelectuale i-a fost însă fatală : în 2009, după o aprigă controversă susţinută în presă, la Uniunea Scriitorilor şi, în cele din urmă, în studioul TVR Cultural, un accident vascular cerebral a întrerupt pentru totdeauna discursul lui autenticist, de apărător hotărât al valorilor/talentelor/întâietăţilor împotriva imposturilor, plagiaturilor, hoţiilor grosolane şi subtile, sterilităţilor fanfaroane, amalgamurilor viclene, trădărilor şi ticăloşiilor cu ştaif de care n-a dus niciodată lipsă (nici) lumea noastră literară.
Să fi fost Marin Mincu un mare naiv ? Să nu fi priceput deloc cum funcţiona relaţia dintre capitalul politic indus şi cel cultural expus al « onorabililor » semnatari cu care-şi încrucişa floreta ? Greu de crezut ! Sigur pare azi doar faptul că persoana care comitea nelegiuiri culturale era de mii de ori mai puţin importantă pentru el decât marele rău pe care un biet agent risca să-l facă unei comunităţi candide, nepregătite sau amuţite de laşitate, dacă nimeni n-ar fi intervenit să-i deschidă ochii. Şi trebuie spus că arareori intervenea cineva (de capul lui). Or, în fond, ce avea Marin Mincu de pierdut, el care îşi începuse cariera scriind împotriva aberaţiilor dogmatice ale criticilor marxişti ? Merită adăugat : şi fiind pe atunci, în 1968-1970, singurul care a făcut-o… Aşa că, dacă tot a început pe baricade, acolo a rămas !
Din fericire, un tânăr universitar din Iaşi, Bogdan Creţu, i-a fost aproape în ultimii ani şi s-a achitat excepţional de sarcina îngrijirii volumului Polemos. Notele şi comentariile lui Bogdan Creţu situează articolele lui Marin Mincu deopotrivă în context restrâns şi larg, întregind ambele perspective cu explicaţii şi texte ale autorului neantologate în volum. Sunt chiar acele « armonice » necesare pentru ca Polemos să nu fie o oarecare culegere de articole, fie ele şi foarte incitante, ci un autentic tablou : patru decenii de luptă pentru recunoaşterea identităţii culturale româneşti, a creativităţii şi contribuţiei noastre reale (nu propagandistice) la patrimoniul european şi mondial. Un tablou cu autor unic : Marin Mincu, cavaler şi scutier, salahor şi martir al cauzei literelor româneşti.

                          Adina Kenereş

 

Prezentul volum reprezintă şantierulelaborării unor sinteze fundamentale. Citind confruntările lui Marin Mincu de-a lungul timpului, se poate observa nu doar o evoluţie firească, ci mai ales o coerenţă a discursului său critic, o consecvenţă cu sine. Polemos reprezintă, din acest punct de vedere, 
un adevărat manual de critică literară.

                                      Bogdan Creţu

 

Nu sunt un adept al criticii „învăluite“, detest duplicitatea şi, de aceea, cum probabil s-a observat, mi-a plăcut întotdeauna să mă exprim direct, chemând în cauză nominal pe cei despre care am avut ceva de spus. Mai cred, cu naivitate desigur, că această verticalitate a punctului de vedere poate să însemne cel puţin un act de probitate intelectuală, dacă nu profesională…

                                       Marin Mincu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din cuprins: Polemistul Marin Mincu şi mizele sale teoretice • Notă asupra ediţiei •În loc de prefaţă, textul lui Marin Mincu: Câteva notaţii disparate despre civilizaţia polemicii la români • Atitudini • „Critica“ şi criticii • „Schisma“ călinesciană •Polemică şi personalitate • Heliadism •Lupta cu dogmatismul şi oportunismul ideologic • Raţiunea „răstălmăcirii“ sau logica sterilităţii [~ S. Damian] •Oportunismul cronic [~ Paul Georgescu] •Dialectica „universalizării“ [~ Eugen Luca] •Câteva prezumţii [răspuns la o anchetă] •Spiritul critic junimist [~ Pompiliu Marcea]• Examenul tradiţiei şi generaţiile poetice •Revizuiri lirice [~ Mircea Martin] • Pentru o nouă conştiinţă de sine a literaturii române [~ Edgar Papu] • O chestiune de receptare: poetica lui Ion Barbu [~ Dorin Teodorescu]• Regula jocului [~ Al. Paleologu] •Răspunsul unui „neiniţiat“ [~ Al. Paleologu]• Baltagul – de la baladesc la romanesc •Dispute critice pe tema poeticităţii • O „întoarcere“ utopică [~ Eugen Simion] •Polivalenţa experimentalismului • Puţină eminescologie [~ Petre Mihai Gorcea] •Constituirea instanţei poetice • O strategie preluată? [~ Cristian Moraru] • Răspuns la o „scrisoare de amor“ [~ Florin Mugur] •Postscriptum 1 (O primă explicitare didactică) [~ Nicolae Manolescu] •Postscriptum 2 (A doua explicitare didactică) [~ Nicolae Manolescu] •Postscriptum 3 (O „introducere“ semiologică în poezia contemporană) [~ Eugen Negrici] •Despre traduceri [~ Florin Berindeanu] • Cu privire la revizuiri • Pentru o judecată maidreaptă a lui G. Călinescu [~ Al. George] •„Revizuirea sacrosanctei Istorii“? De către cine? [~ Dumitru Ţepeneag] • O lectură grăbită [~ Constantin Pricop] • Mitizareversus demitizare [~ «cazul Eminescu»] • De ce „nu s-a universalizat Eminescu“? [~ Livius Ciocârlie] • Omologarea reală • „Noi nu suntem producători de mituri“? [~ Octavian Paler] • În problema „canonului“• Canon şi axiologie [~ Gheorghe Crăciun] •Critica adevărată (se) revizuieşte •Falsificarea canonului literar în manualele şcolare • Amuzament estival sau despre absenţa spiritului aristocratic la optzecişti [~ Al. Muşina] • Complexul globalizării [~ Mircea Cărtărescu] • „Mizele culturale“ ni le stabilim singuri [~ Ovidiu Şimonca] •Dispute privind întâietatea • Să vedem cine minte [~ Daniel Cristea-Enache] • Între „dezinformare“ şi calomniere [~ Marian Papahagi, Ion Pop, Ioan Aurel Pop] •[Globalizarea] Împotriva demitizării patrimoniului naţional • Patrimoniu cultural versus globalizare [~ Mircea Martin] • Tot despre Generaţia 2000 [~ Rãzvan Ţupa] • „Mutaţia valorilor“ versus „globalizare“ [~ Răzvan Ţupa] • E. Negrici – un predicator steril al demitizării literaturii române • „Istoria critică“ a lui N. Manolescu • Între plagierea lui Călinescu şi politizarea tendenţioasă • Note şi comentarii  

                                   Cărţi-eveniment

 

 

ISBN:
978-973-1960-86-9
13,5×20 cm
180 pagini
22 lei
7 €
8 $
 

CUM CRESTE UN PUI DE OM

Etape si repere psihologice
in dezvoltarea copilului 

MAGDALENA DUMITRANA

Părinţii sunt familiarizaţi cu situaţiile de plâns nestăpânit al copilului ori somn neliniştit sau plâns în somn, situaţii în care practic nu ar exista nici un motiv de disconfort fizic. Este însă foarte posibil să existe un disconfort psihic. Desigur, el nu apare numai în situaţii negative, dar acestea ne atrag atenţia în mod deosebit.

Părintele trebuie să ştie că sănătatea psihică a copilului este cel puţin la fel de importantă ca sănătatea lui fizică şi fiziologică. Această carte le aduce părinţilor informaţia necesară pentru a aprecia în ce măsură comportamentul copilului lorse încadrează în limitele largi ale normalităţii.

Citind despre etapele generale în dezvoltarea psihică a copilului, vor putea înţelege manifestările aparent uimitoare pe care copilul le are la un moment dat. Cunoscând reperele psihologice, părinţii vor putea acţiona cu mai mult tact, în cunoştinţă de cauză, oferind copilului mai degrabă sprijinul lor decât o eventuală sancţiune. Cheia prezentei cărţi este chiar aceasta : pe baza cunoaşterii reperelor de dezvoltare psihică a copilului, acţiunea educaţională a părinţilor devine mai adecvată şi mai eficientă.

Cuprins : Cuvânt înainte • Factorii dezvoltării personalităţii • Educabilitatea• Factorii dezvoltării psihice • Clasificări ale stadiilor dezvoltării • Marii psihologi ai lumii despre dezvoltarea copilului •Arnold Gesell • Jean Piaget • Lawrence Kohlberg • Sigmund Freud • Erik H. Erikson• Cuvânt de încheiere • Bibliografie

                                          Metodidact

 

 

ISBN:
978-973-1960-85-2
12,5×20 cm
136 pagini
16 lei
5 €
7 $
 

CUM SE SPUNE IN ENGLEZA…?

Exercitii de traducere
pentru reactivarea cunostintelor

RALUCA SUCIU

Cartea de faţă s-a ivit din nevoia de a construi exerciţii de traducere pentru cursurile de engleză la care veneau adulţi cu diferite profesiuni (din comerţ, finanţe, industrie, domeniul juridic…), dornici de exprimare simplă şi fluentă. Conştienţi de cunoştinţele lor profesionale şi de « amintirile de engleză », sperau la o exersare ţintită, cât mai practică, în stare să le activeze noţiuni pasive şi să-i facă inteligibili pentru partenerii străini.
Am ales aici 122 de exerciţii, grupându-le în două mari secţiuni : Basic Training şiVocabulary TrainingBasic Trainingcuprinde unităţi de traducere orientate spre tiparele verbale, resimţite ca « dificile », 

 

 

adică destul de diferite de cele din limba română. Secţiunea e împărţită în First Levelşi Second Level, corespunzătoare deci unui nivel de « începător » şi altuia de « avansat », care pot fi şi două etape de recuperare a unui fond pierdut prin nefrecventare.Vocabulary Training invită, cum îi spune şi numele, la exersarea unor elemente de vocabular uzual din viaţa « la serviciu ».
Fiecare unitate comportă, pe lângă frazele de tradus, şi un cadru ajutător, alcătuit din scheletul teoretic al structurii verbale exersate, un exemplu concret de compunere a formei, precum şi verbele/substantivele/alte părţi de vorbire sugerate pentru a fi folosite în ansamblul exerciţiului. Cei care se lansează singuri în procesul de recuperare a englezei beneficiază şi de o cheie aflată la sfârşitul cărţii. Desigur, există mai multe variante posibile, ca în cazul tuturor traducerilor – soluţia oferită aici are însă un grad mare de corectitudine şi este foarte apropiată de versiunea din vorbirea curentă.

                                         Cărţi-eveniment