Mai întâi ni se arată pisica: criză mondială, foamete, războaie, crime, poliţii neputincioase care trebuie însă întărite, control financiar sporit, ordine cu preţul libertăţilor noastre.
Apoi vine partea digerabilă: dar se poate şi prin iubire universală, prin Maitreya. Am scăpat de prostia aia înfricoşătoare a cele de a doua veniri a Domnului şi de Judecata de Apoi… Oh, ce lume minunată, fără Cruce…

Lumea şi pământul acesta vor trece, dar Cuvântul va rămâne.