Urmăriţi buzele, comparativ. E acelaşi clip, aceeaşi muzică. Ne despart limbile?…
Sau ACTA crede că ne desparte…


şi http://www.youtube.com/user/AbbaVEVO?feature=watch

În înţelepciunea Sa, Domnul Dumnezeu a despărţit limbile, la Babel, tocmai pentru a nu ne babiloni. Ne-a făcut loc de neam fiecăruia. Dar a lăsat cu iubire să ne înţelegem. Nu ecumenic, ci cu mândria şi propăşirea fiecăruia. Iar idioţii vor în continuare să construiască turnul Babel…

Oare în ce limbă vor vorbi cei ce nu au limbă?